Vaccinationsmottagning

Vi vaccinerar mot TBE

Vi önskar att ni kontaktar Vårdcentralen på 031-383 04 60 för mer information.

För att läsa mer om TBE och vaccin gå in på: Fästing.nu

Titta också om det finns aktuell information på vår startsida

Inför resan

I mån av tid erbjuder vi vaccinationsrådgivning för dig som är osäker på vilket skydd du behöver. Tänk på att vara ute i god tid inför din resa då en del vaccinationer skall tas vid flera tillfällen. Det är en stor fördel om du redan innan du kontaktar oss tagit reda på vad du tagit för vaccinationer och när.

Vaccinationsboken

Den gula vaccinationsboken är en värdehandling som gäller internationellt. Ta med den vid ditt besök hos oss för underlag och dokumentering av eventuella vaccinationer.

Rådgivning och tidsbokning

Hälsovård- & Hälsoundersökning

(Vi kan i dagsläget ej ta emot patienter för hälsoundersökning).

Hälsovård

En hälsoundersökning är riktad till dig som frisk individ som önskar få en medicinsk genomgång av din hälsa. Genom att tidigt upptäcka ev riskfaktorer har du en större möjlighet att påverka din hälsa och förebygga framtida problem.

Hälsoundersökningen är uppdelad på två besök med cirka en veckas mellanrum.
Priset för en Hälsoundersökning är 1660 kr. För information om vad som ingår, klicka här. Hälsokontrollen utföres under sekretess och resultaten arkiveras i den enskildes patientjournal.

Hälsokontrollen omfattas inte av den offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter, att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Därav kommer vi i första hand hänvisa eller remittera till den vårdcentral där man är listad.

Det finns möjlighet att utöka undersökningen med HIV test, PSA prov, enklare hörseltest, synundersökning. Detta sker mot extra avgift.

Hälsoundersökning

Frågeformulär om livsstil och hälsohistoria

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Blodtryck
 • Puls
 • EKG

Prover:

 • Blodvärde
 • Leverprover
 • Blodsocker
 • Sköldkörtel prov
 • Kolesterolprov
 • Njurfunktion
 • Calcium
 • Urinsticka
 • Möjlighet finns också att ta HIV test och PSA prov
 • PEF

Läkarbesök med  kroppsundersökning samt genomgång av prover och formulär.