Hos oss finns:

 • Specialister i allmänmedicin
 • ST läkare
 • AT läkare
 • Barnavårdscentral
 • Vaccinationsmottagning
 • Laboratorium
 • Psykolog
 • Internmedicin
 • Psykiatri

Specialistsköterskemottagningar

Distriktssköterskemottagning

Här kan du få hjälp med:

 • Sårvård och omläggningar
 • Injektioner
 • Blodtrycksmätning
 • Läkemedelsadministration
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tidsbokning görs via växeln på telefon 031-3830460

Inkontinensmottagning

Här arbetar distriktssköterska med förskrivningsrätt för hjälpmedel

Mig når du via växeln på telefonnummer 031-3830460

-Till mottagningen remitteras du som har konstaterad eller misstänkt dysfunktion av blåsa/tarm

-Vi gör basala utredningar, samt provar ut, anpassar och förskriver hjälpmedel

Bra information:

https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Inkontinens/Att-fa-ett-inkontinenshjälpmedel

Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Att få tillgänglighet och kontinuitet inom vården är centralt för dig med psykisk ohälsa. Vårdsamordnaren har en nära och kontinuerlig kontakt med dig och förstärker omhändertagandet hos dig som har depression och/eller ångestsyndrom. Du erbjuds efter ditt läkarbesök råd och stöd genom bland annat kontinuerliga samtal med vårdsamordnaren, vid sidan av kontakten med din läkare. Vår önskan är att du ska känna dig trygg med din medicinska behandling och att du ska känna dig trygg i din vardag. Vårdsamordnaren följer en metod gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Astma/ KOL mottagning

Leg sjuksköterska med specialistutbildning inom astma och KOL
samt diplomerad tobaksavvänjare
Mig når du via växeln på telefon 031-3830460

Bra information:

Hypertonimottagning

Distriktssköterska med specialistkompetens i hjärtsvikt och hypertoni.

Mig når du via växeln på telefonnummer 031-3830460.

– Till mottagningen remitteras du som har eller ligger i riskzonen för högt blodtryck och/eller förhöjda blodfetter.

– Vi arbetar efter regionala och nationella riktlinjer där kost, fysisk aktivitet, livsstil och läkemedelsbehandling ingår.

– Här kan du få stöd till livsstilsförändringar, få fysisk aktivitet på recept, anpassade kostråd, samt information och råd om dina läkemedel.

– Vi utför blodtrycksmätningar, kalibrerar din mätare och utför på ordination 24h-blodtrycksmätningar.

 

Bra information:

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/

Äldremottagning

Vi vill erbjuda en bättre vårdkvalitet och förbättra samverkan för våra äldsta patienter. Vi önskar att du och dina närstående ska känna trygghet, och att du får en sammanhållen vård. Äldresjuksköterskan är samordnare för dig. Vårt mål är att bidra till kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet.

Vi erbjuder dig att:

-få råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor

-få hembesök vid behov

-få genomgång av dina läkemedel

-få hjälp med vårdplanering

-få hjälp i samverkan mellan kommun och sjukhus

-få hjälp med provtagning och vaccinering i hemmet vid behov

Äldresjuksköterska har telefontid för dig som är 75 år och äldre måndag och torsdag kl. 13-14 på telefon 031-3830477

Diabetesmottagning

Distriktssköterska med specialistutbildning inom Diabetesvård

Leg sjuksköterska med vidareutbildning inom Diabetsvård.
Mig når du via växeln på telefon 031-3830460

På Diabetsmottagningen tar vi hand om patienter med Diabetes typ 2.
Vi arbetar utifrån Nationella riktlinjer och erbjuder dig som diabetiker individuellt anpassad behandling där kost, fysisk aktivitet, livsstilsfrågor och medicinering ingår. Det är för oss självklart att registrera i NDR (Nationella Diabetes Registret), vilket är ett bra verktyg för att kvalitetssäkra vården.

Bra information: